A védett terület élővilága

Fajlista (Összeállította, a fényképeket készítette: Kalmár Zsuzsanna)

NÖVÉNYEK

Az agárkosbor (Orchis morio) a terület erdőssztyepprétjein előforduló orchidea faj. Teljes pompájában április végén, május elején csodálhatjuk meg. Természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

agárkosbor (Orchis morio)

Agárkosbor (Orchis morio)

Száraz tölgyesek, erdőszegélyek dísze a bársonyos kakukkszegfű (Lychnis coronaria). Virágait májustól júliusig bontja. Természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

bársonyos kakukkszegfű (Lychnis coronaria)

Bársonyos kakukkszegfű (Lychnis coronaria)

Május első felében virágzik a bíboros kosbor (Orchis purpurea). A Mész-hegy és a Nyerges-tető félszáraz gyepjeiben egyaránt megtalálható. Természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Bíboros kosbor (Orchis purpurea)

Bíboros kosbor (Orchis purpurea)

 

A sztyeppréteken élő budai imola (Centaurea scabiosa subsp. sadleriana) virágai a nyári és kora őszi hónapok során folyamatosan nyílnak. Természetvédelmi értéke 5 000 Ft.

Budai imola (Centaurea scabiosa subsp. sadleriana)

Budai imola (Centaurea scabiosa subsp. sadleriana)

A bunkós hagyma (Allium sphaerocephalon) sztyepprétek, sziklagyepek védett növénye. Virágzását júliusban figyelhetjük meg. Természetvédelmi értéke 5 000 Ft.

Bunkós hagyma (Allium sphaerocephalon)

Bunkós hagyma (Allium sphaerocephalon)

A szikla- és bokorerdőkből ismert dunai berkenye (Sorbus danubialis) Mész-hegy nyugati oldalán lévő tölgyesek értékes elegyfaja. A Thaisz- és lisztes berkenye (Sorbus thaiszii, S. aria) előfordulása szintén innen ismert. Természetvédelmi értékük 10 000 Ft.

Dunai berkenye (Sorbus danubialis)

Dunai berkenye (Sorbus danubialis)

A fekete kökörcsin (Pulsatilla pratensis subsp. nigricans) a Mész-hegy nyugati oldalán lévő lejtősztyeppréten fordul elő. Virágai áprilisban nyílnak. Természetvédelmi értéke: 10 000 Ft

Fekete kökörcsin (Pulsatilla pratensis subsp. nigricans)

Fekete kökörcsin (Pulsatilla pratensis subsp. nigricans)

A házi berkenye (Sorbus domestica) száraz tölgyesek faja, de sok helyen ültették, termesztették is. Szőlőkben, felhagyott kertekben ma is megtaláljuk egyedeit. Természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Házi berkenye (Sorbus domestica)

Házi berkenye (Sorbus domestica)

Sztyepprétek állományalkotó faja a hosszlevelű árvalányhaj (Stipa tirsa) (a képen) és a bozontos árvalányhaj (Stipa dasyphylla). Természetvédelmi értékük 5 000 és 10 000 Ft (a felsorolás sorrendjében).

Hosszlevelű árvalányhaj (Stipa tirsa)

Hosszlevelű árvalányhaj (Stipa tirsa)

A Janka-tarsóka (Thlaspi jankae) Pannon endemizmus (bennszülött faj). Lejtősztyepprétek, száraz gyepek áprilisban virágzó, keresztesvirágú növénye. Természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Janka-tarsóka (Thlaspi jankae)

Janka-tarsóka (Thlaspi jankae)

Az üde erdők és gyepek ékessége a kosborfélék családjába tartozó kétlevelű sarkvirág (Platanthera bifolia). A Nyerges-tetőn erdőssztyeppréten találjuk pár tőből álló állományát. Természetvédelmi értéke 5 000 Ft.

kétlevelű sarkvirág (Platanthera bifolia)

kétlevelű sarkvirág (Platanthera bifolia)

Márciustól bontja nagyméretű, ibolyás színű virágait a leánykökörcsin (Pulsatilla grandis). A Mész-hegy és a Nyerges-tető sztyepprétjein is megtaláljuk. Állománya csökkenőben van. Természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Leánykökörcsin (Pulsatilla grandis)

Leánykökörcsin (Pulsatilla grandis)

Száraz tölgyesek, sztyepprétek védett növénye a gumós macskahere (Phlomis tuberosa). Az akár másfél méter magasságot is elérő hajtások virágzását június, július hónapokban figyelhetjük meg. Természetvédelmi értéke 5 000 Ft.

Gumós macskahere (Phlomis tuberosa)

Gumós macskahere (Phlomis tuberosa)

Jól alkalmazkodott a száraz, napos sziklás élőhelyekhez a magyar kőhúr (Minuartia frutescens). Kárpáti endemizmus, a Mész-hegy és a Nyerges-tető nyílt sziklagyepjein is megtaláljuk. Természetvédelmi értéke 5 000 Ft.

Magyar kőhúr (Minuartia frutescens)

Magyar kőhúr (Minuartia frutescens)

Magyar kőhúr (Minuartia frutescens)

Magyar kőhúr (Minuartia frutescens)

Száraz, nyílt tölgyesek, erdőszegélyek feltűnő szépsége a magyar zergevirág (Doronicum hungaricum). Sárga virágai május, június hónapokban nyílnak. A Mész-hegyen szép állományát találjuk. Természetvédelmi értéke 50 000 Ft.

Magyar zergevirág (Doronicum hungaricum)

Magyar zergevirág (Doronicum hungaricum)

Magyar zergevirág (Doronicum hungaricum)

Magyar zergevirág (Doronicum hungaricum)

A félszéraz, irtásrét jellegű gyepek közé sorolható pacsirtafüves szálkaperjerét karakterfaja a nagy pacsirtafű (Polygala major). Mész-hegyi állománya mára erősen megritkult. Virágzó példányait júniustól augusztusig figyelhetjük meg. Természetvédelmi értéke 5 000 Ft.

Nagy pacsirtafű (Polygala major)

Nagy pacsirtafű (Polygala major)

Nedves erdőszegélyek, magaskórósok 1-2 méter magasságot elérő védett növényfaja az örménygyökér (Inula helenium). Virágzása júliustól szeptemberig tart. Természetvédelmi értéke 5 000 Ft.

Örménygyökér (Inula helenium)

Örménygyökér (Inula helenium)

Május, június hónapokban virágzik a piros kígyószisz (Echium maculatum). Mész-hegyi előfordulása ritka, a sztyepprétek avarosodásával, cserjésedével kiszorult eredeti élőhelyéről. A hegygerinc közelében szőlősor végében is előfordulhatnak példányai, de ezek fennmaradása erősen veszélyeztetett. Természetvédelmi értéke 50 000 Ft.

Piros kígyószisz (Echium maculatum)

Piros kígyószisz (Echium maculatum)

Üde réteken, ligeterdők szélein él a május-júniusi virágzású réti iszalag (Clematis integrifolia). Élőhelyeit erősen veszélyezteti a kanadai aranyvessző (Solidago canadensis) tömeges inváziója. A Mész-hegy – Nyerges-tető területén eltűnőben van. Természetvédelmi értéke 5 000 Ft.

Réti iszalag (Clematis integrifolia)

Réti iszalag (Clematis integrifolia)

A sárga len (Linum flavum) a Mész-hegyi és a Nyerges-tetői sztyepprétek ritkább faja. Virágzása június, július hónapokra tehető. Természetvédelmi értéke 10 000.

Sárga len (Linum flavum)

Sárga len (Linum flavum)

A sztyepprétek, erdőszélek védett faja selymes peremizs (Inula oculus-christi). Virágzása június, július hónapokra tehető. Kisebb állományát a Mész-hegy magassági pontja közelében találjuk. Természetvédelmi értéke 5 000 Ft.

Selymes peremizs (Inula oculus-christi)

Selymes peremizs (Inula oculus-christi)

A szálkás pajzsika (Dryopteris carthusiana) üde lomboserdők, ligeterdők páfrányfaja. A területen a riolittufa kibúvások, sziklaalakzatok árnyas oldala mentén jelenik meg. Megtalálható a „Via ad Szomolya” útvonalán is. Természetvédelmi értéke 5 000 Ft.

Szálkás pajzsika (Dryopteris carthusiana)

Szálkás pajzsika (Dryopteris carthusiana)

Száraz tölgyesekben, erdőszéleken, sztyeppréteken találjuk meg a tarka nőszirmot (Iris variegata). Sárga virágainak külső levélcimpáit vörösesbarna erezet dísziti. Május, június hónapokban virágzik. Természetvédelmi értéke 5 000 Ft.

Tarka nőszirmot (Iris variegata)

Tarka nőszirmot (Iris variegata)

ÁLLATOK

A napsütötte meleg, száraz, füves-cserjés területeken találja meg életterét az imádkozó sáska (Mantis religiosa). Természetvédelmi értéke 5 000 Ft.

Imádkozó sáska (Mantis religiosa)

Imádkozó sáska (Mantis religiosa)

A nagy szarvasbogár (Lucanus cervus) idősebb tölgyesek lakója, lárvája táplálékát a tölgyfa jelenti. Állományukat a vágásos üzemmódú erdőgazdálkodás országos szinten is veszélyezteti. Természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Nagy szarvasbogár (Lucanus cervus)

Nagy szarvasbogár (Lucanus cervus)

A tavasz első lepkéi közt pillanthatjuk meg a c-betűs lepkét (Polygonia c-album). Imágó alakban telel át. Júniustól szeptemberig és március-áprilisban láthatjuk erdei utak, tisztások, bozótosok mentén. Természetvédelmi értéke 5 000 Ft.

C-betűs lepkét (Polygonia c-album)

C-betűs lepkét (Polygonia c-album)

A csőröslepke (Libythea celtis) vándor faj. Március közepétől április végéig, és június elejétől július végéig előfordulhat a területen. Természetvédelmi értéke 5 000 Ft.

Csőröslepke (Libythea celtis)

Csőröslepke (Libythea celtis)

A gyászlepke (Nymphalis antiopa) élőhelyei az üde lomboserdők, patakok mente. Május végétől szeptemberig repül, majd az áttelelést követően március-áprilisban. Természetvédelmi értéke 50 000 Ft.

Gyászlepke (Nymphalis antiopa)

Gyászlepke (Nymphalis antiopa)

A nagy gyöngyházlepke (Argynnis paphia) erdős vidékeken gyakori és elterjedt faj, június közepétől augusztus közepéig látható. Természtvédelmi értéke 5 000 Ft.

Nagy gyöngyházlepke (Argynnis paphia)

Nagy gyöngyházlepke (Argynnis paphia)

A szemes boglárka (Scoliantides orion) április végétől augusztus közepéig figyelhető meg. Populációi lokálisak, kötődnek a hernyó tápnövényéhez, ami a Mész-hegy – Nyerges-tető területén a sziklagyepekben, sziklatörmeléken és sziklafalakon elő fehér varjúháj. Természtvédelmi értéke 5 000 Ft.

Szemes boglárka (Scoliantides orion)

Szemes boglárka (Scoliantides orion)

A nagy rókalepke (Nymphalis polychloros) üde lomboserdők, nyarasok, füzesek faja. Egyetlen nemzedéke június-júliusban repül, majd áttelelve március-áprilisban látható. Természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Nagy rókalepke (Nymphalis polychloros)

Nagy rókalepke (Nymphalis polychloros)

A nappali pávaszem (Inachis io) szaporodóhelyét a nagyobb csalános állományok biztosítják, de mivel jól repül, ezért ezektől távolabb is megjelenhet. Két nemzedékét június – júliusban és augusztus – októberben figyelhetjük meg. Természetvédelmi értéke 5 000 Ft.

Nappali pávaszem (Inachis io)

Nappali pávaszem (Inachis io)

Az atalanta lepke (Vanessa atalanta) vándor faj, két nemzedéke márciustól októberig figyelhető meg a területen. Hernyójának tápnövénye a nagy csalán. Hazánkban általában nem tud áttelelni, de az enyhébb teleket átvészelheti. Természetvédelmi értéke 5 000 Ft.

Atalanta lepke (Vanessa atalanta)

Atalanta lepke (Vanessa atalanta)

Bábként telel át a fecskefarkú pillangó (Papilio machaon). Első nemzedéke májustól júniusig, második nemzedéke júliustól augusztusig repül. A terület agrár élőhelyein, virággazdag parlagokon, réteken jelenik meg, tápnövényei az ernyős növényfajok közül kerülnek ki. Természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Fecskefarkú pillangó (Papilio machaon)

Fecskefarkú pillangó (Papilio machaon)

A kardos pillangó (Iphiclides podalirius) bábként telel át. Első nemzedéke április elejétől május végéig, második nemzedéke július elejétől szeptemberig repül. Erdőszegély faj, a Mész-hegy gerincén az erdő-gyep határsávon gyakran figyelhető meg, itt találja meg tápnövényét is, a kökényt. Természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Kardos pillangó (Iphiclides podalirius)

Kardos pillangó (Iphiclides podalirius)

A kis színjátszólepke (Apatura ilia) a terület nyaras és füzes élőhelyeihez kötődik. Az imágók júniustól augusztusig repülnek. Természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Kis színjátszólepke (Apatura ilia)

Kis színjátszólepke (Apatura ilia)

A kis fehérsávoslepke (Neptis sappho) üde élőhelyeken, fás patakpartokon, de félárnyékos útszéleken is előfordul. Az utóbbi néhány évben gyakori fajjá vált. Természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Kis fehérsávoslepke (Neptis sappho)

Kis fehérsávoslepke (Neptis sappho)

A nagy tűzlepke (Lycaena dispar) állóvizek, vízfolyások mentén, üde réteken él. A Mész-hegy keleti oldalán futó Novaji-patak mentén fordul elő (a Király-réten és a Csátés-völgy megfelelő részein), de a patakvölgy Mész-hegy alatti részéről visszahúzódott az élőhelyet ért antropogén hatások, és az előrehaladott degradáció miatt. Természetvédelmi értéke 50 000 Ft.

Nagy tűzlepke (Lycaena dispar)

Nagy tűzlepke (Lycaena dispar)

Május végétől július közepéig repül az ibolyás tűzlepke (Lycaena alciphron) egyetlen nemzedéke. A délies kitettségű száraz, meleg gyepeket, cserjéseket kedveli. Természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Ibolyás tűzlepke (Lycaena alciphron)

Ibolyás tűzlepke (Lycaena alciphron)

Május elejétől augusztus közepéig repül a nagyfoltú hangyaboglárka (Maculinea arion) szurokfüvön élő ökotípusa/alfaja a türkiz hangyaboglárka. (Maculinea arion ligurica). Sztyepréteken él, ahol tápnövényét is megtalálja. Hernyója a harmadik lárvális stádiumtól kezdve hangyabolyok parazitája. Természetvédelmi értéke 50 000 Ft.

Türkiz hangyaboglárka (Maculinea arion ligurica)

Türkiz hangyaboglárka (Maculinea arion ligurica)

Türkiz hangyaboglárka (Maculinea arion ligurica)

Türkiz hangyaboglárka (Maculinea arion ligurica)

A citromlepke (Gonepteryx rhamni) ligetes erdőkben, erdőszegélyek mentén fordul elő. Egyetlen nemzedéke július közepétől szeptemberig repül, majd áttelelést követően tavasz végéig látható. Természetvédelmi értéke 5 000 Ft.

Citromlepke (Gonepteryx rhamni)

Citromlepke (Gonepteryx rhamni)

Szedres cserjések, patakvölgyek, erdei utak mentén találkozhatunk a málna-gyöngyházlepkével (Brenthis daphne). Május végétől július elejéig repül. Természetvédelmi értéke 5 000 Ft.

Málna-gyöngyházlepke (Brenthis daphne)

Málna-gyöngyházlepke (Brenthis daphne)

Május végétől július közepéig repül az ibolyás tűzlepke (Lycaena alciphron) egyetlen nemzedéke. A délies kitettségű száraz, meleg gyepeket, cserjéseket kedveli. Természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Ibolyás tűzlepke (Lycaena alciphron)

Ibolyás tűzlepke (Lycaena alciphron)

A zöld levelibéka (Hyla arborea) a napos, nyílt, üde élőhelyeken és vízfolyások környékén fordul elő. Tavaszi vagy őszi vándorlásuk során nagyobb eséllyel pillanthatjuk meg, mint később, amikor nappalra nádasokba, cserjék, fák koronájába húzódik fel, pihenés céljából. Éjszaka aktív. Októbertől áprilisig a talajban, földalatti üregekben, kövek alatt, fák odvaiban hibernálódik. Természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Zöld levelibéka (Hyla arborea)

Zöld levelibéka (Hyla arborea)

Elsősorban erdőtársulásokhoz kötődik a barna varangy (Bufo bufo). Szaporodásához kisebb-nagyobb állóvizeket, vagy lassú folyású patakokat, csatornákat keres fel. Szaporodóhelyéhez hűséges, nagy távolságokról is képes visszatérni oda. Március április során gyakran találkozhatunk vonuló egyedeivel. Természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Barna varangy (Bufo bufo)

Barna varangy (Bufo bufo)

A terület meleg és száraz hegyoldalain, sztyepréteken, sziklagyepeken, erdőszéleken fordul elő a zöld gyík (Lacerta viridis). A hűvösebb reggeleken a kaptárköveken és egyéb sziklakibúvásokon is gyakran láthatók napon sütkérező példányai. Áprilistól októberig aktív. Természetvédelmi értéke 25 000 Ft.

Zöld gyík (Lacerta viridis)

Zöld gyík (Lacerta viridis)

A fürge gyík (Lacerta agilis) sík és domvidéki gyepeket és a magasfüvű, nedves réteket egyaránt kedveli. A tűző napot kerüli. Március végétől október elejéig aktív. Természetvédelmi értéke 25 000 Ft.

Fürge gyík (Lacerta agilis)

Fürge gyík (Lacerta agilis)

A lábatlan gyík (Anguis fragilis) a részlegesen zárt, erdei vagy cserjés élőhelyekhez kötődik. Áprilistól októberig erdőszéleken, erdei tisztások szegélyein, turistaösvényeken találkozhatunk vele, ahova gyakran fekszik ki sütkérezni. Természetvédelmi értéke 25 000 Ft.

Kékpettyes lábatlangyík (Anguis colchica)

Kékpettyes lábatlangyík (Anguis colchica)

A vízisikló (Natrix natrix) elsősorban a vízközeli, dús vegetációjú helyeken, nádasokban fordul elő, de erdőszéli cserjések mentén, kiszáradó réteken is találkozhatunk vele március végétől október közepéig. Természetvédelmi értéke 25 000 Ft.

Vízisikló (Natrix natrix)

Vízisikló (Natrix natrix)

A rézsikló (Coronella austriaca) egyaránt megtalálható a szárazabb és a nedvesebb élőhelyeken is, ahol fő táplálékára, gyíkokra vadászik. A hideg hónapokat földalatti üregekben, fák gyökerei alatt, sziklahasadékokban, fagymentes helyeken vészeli át. Természetvédelmi értéke 50 000 Ft.

Rézsikló (Coronella austriaca)

Rézsikló (Coronella austriaca)

Az erdei szürkebegyet (Prunella modularis) első sorban vonulásua idején, március-április és október-november hónapokban figyelhetjük meg, de az év bármely szakában előfordulhat. Puhafás erdőkben telepszik meg, így a faj számára a Mész-hegy – Nyerges-tető, mint potenciális fészkelőterület tartható számon. Természetvédelmi értéke 25 000 Ft.

Erdei szürkebegyet (Prunella modularis)

Erdei szürkebegyet (Prunella modularis)

Az erdei pinty (Fringilla coelebs) jól alkalmazkodó madárfaj, szinte bármilyen erdőben, még a fajszegény homogén akácosokban is megtelepszik. A Mész-hegy – Nyerges-tető területén fészkelése ismert. Az állomány egy része hazánkban tölti a telet. Természetvédelmi értéke 25 000 Ft.

Erdei pinty (Fringilla coelebs)

Erdei pinty (Fringilla coelebs)

Az őszapó (Aegithalos caudatus) az erdőkben, bokrosokban fordul elő, a nagyobb nyílt területeket elkerüli. A Mész-hegy – Nyerges-tető területén fészkelése ismert. Állandó madárfajunk. Természetvédelmi értéke 25 000 Ft.

Őszapó (Aegithalos caudatus)

Őszapó (Aegithalos caudatus)

A citromsármány (Emberiza citrinella) nyílt erdők, bokros-fás területek állandó madara, a Mész-hegy – Nyerges-tető területén is fészkel. Télen nagyobb csapatokba verődve kóborol. Természetvédelmi értéke 25 000 Ft.

Citromsármány (Emberiza citrinella)

Citromsármány (Emberiza citrinella)

A vörösbegy (Erithacus rubecula) szinte minden élőhelyen megtalálható, a Mész-hegy – Nyerges-tető területén is fészkel. Vonuló madár. Természetvédelmi értéke 25 000 Ft.

Vörösbegy (Erithacus rubecula)

Vörösbegy (Erithacus rubecula)

Szürkületkor vadászik repülő rovarokból és pókokból álló zsákmányára a kis patkósdenevér (Rhinolophus hipposideros). Télen jó szálláshelyeket talál a területen található bújókban, pincékben. Természetvédelmi értéke 50 000 Ft.

Kis patkósdenevér (Rhinolophus hipposideros)

Kis patkósdenevér (Rhinolophus hipposideros)

A mókus (Sciurus vulgaris) hazánk lomboserdeiben is közönségesnek mondható. Igazi téli álmot nem alszik, így az év bármely szakában megfigyelhető. Természetvédelmi értéke 25 000 Ft.

Mókus (Sciurus vulgaris)

Mókus (Sciurus vulgaris)

A sűrű aljnövényzetű elegyes erdőket kedveli az énekes rigó (Turdus philomelos). Gyakori faj, a Mész-hegy – Nyerges-tető területén is fészkel. Rövidtávú vonuló, a telet a mediterráneumban tölti. Természetvédelmi értéke 25 000 Ft.

Énekes rigó (Turdus philomelos)

Énekes rigó (Turdus philomelos)