Archív fotók

A Mész-hegy és a Nyerges-tető fél évszázaddal ezelőtt

Mihály Péter, a magyarországi kaptárkő-topográfia elkészítése során 1964. május 6-án járt először Eger keleti határában, ahol a Mész-hegy és a Nyerges-tető fülkés szikláit kereste fel. A kaptárkövek dokumentálása mellett a tájról is készített fotókat. Ezt követően többször járt a területen. A hatvanas és hetvenes években készített fényképfelvételeinek rendkívül nagy a jelentősége: ezek megörökítik az ekkor még élő – de mára már eltűnt – hagyományos tájművelési módokat. Mihály Péter képei bemutatják a Mész-hegy – Nyerges-tető védett természeti terület hajdani felszínborítási típusait, a mozaikosan elrendeződő kerteket (szőlőket, gyümölcsösöket), erdőket, gyepeket (legelőket és kaszálókat) és a szántóföldi parcellákat. Valamint természetesen a kaptárköveket és a riolittufába faragott bújókat, sziklahelyiségeket.

A Mész-hegy és a Nyerges-tető látképe délnyugat felől. (1964. 05. 06.)

A Mész-hegy DNY-i lejtője a II. számú kaptárkő sziklavonulatával. (1964. 05. 06.)

A Mész-hegy kaptárköve. Háttérben a Nagy-Eged – Bikk-bérc vonulata látható. (1964. 05. 06.)

A II. számú kaptárkő mesterségesen kialakított felülete. Alatta gondosan művelt parcellák láthatók. (1964. 05.06.)

A Mész-hegy DNy-i lejtőjén lévő kaptárkő: mögött erdő, mellette szőlőtáblák. Az előtérben a Nyerges-tető ÉK-i oldalában lévő kaptárkő látható. (1964. 05. 06.)

A Mész-hegy látképe a Nyerges-tetőről. A II. és III. sz. kaptárkőcsoport mögött látható erdő melegkedvelő tölgyes (molyhos tölgy és csertölgy) „régi idők” tanuja. (1964. 05. 06.)

A Mész-hegy DNy-i lejtőjén lévő riolittufa-vonulatok. Baloldalt a II. sz. szikla hatalmas tömbje, jobboldalt az I. sz. kaptárkő, tőle balra és alatta sziklahelyiségek bejáratai láthatók – és gondosan művelt szőlőparcellák. (1964. 05. 06.)

A Mész-hegy I. számú kaptárkövének környezete. (1964. 05. 06.)

A mész-hegyi kaptárkő – háttérben a Nagy-Eged – Bikk-bérc vonulatával. (1971. 05. 01.)

A Mész-hegy DK-i oldala. A völgytalpon szántó, a domboldalon kertek, szőlők, a meredekebb oldalon tölgyerdő látható.

A Mész-hegy kaptárkőcsoportja. Az 1970-es évek végén már nem művelik a környezetükben lévő szőlőket. (1976 04. 16.)